Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014

Data ogłoszenia: 2014-03-25
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2014
Pozycja: 385

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2014000038501.pdf