Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1951 r. separator

Nr 105

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (705,5 kB)

< Dziennik nr 104

Dziennik nr 106 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1546 Orzeczenie nr 18 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 23 listopada 1951 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1546 (440,0 kB)
1545 Okólnik nr 189 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie urlopów pracowniczych na dokończenie nauk. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1545 (507,4 kB)
1544 Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 20 grudnia 1951 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1544 (240,3 kB)
1543 Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 grudnia 1951 r. w sprawie przyrzeczenia i ślubowania służbowego nauczycieli szkół artystycznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1543 (546,1 kB)
1542 Zarządzenie Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie składu osobowego i regulaminu czynności Komitetu do Spraw Wyścigów Konnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1542 (651,1 kB)
1541 Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Tworzyw Sztucznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1541 (1,0 MB)
1540 Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Farmaceutycznemu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1540 (645,2 kB)
1539 Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Celulozowo-Papierniczemu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1539 (659,9 kB)
1538 Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Syntezy Chemicznej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1538 (961,8 kB)
1537 Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Chemii Nieorganicznej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1537 (981,3 kB)
1536 Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Chemii Ogólnej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1536 (656,7 kB)
1535 Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Włókien Sztucznych i Syntetycznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1535 (698,2 kB)
1534 Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Barwników i Półproduktów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1534 (960,1 kB)
1533 Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Tworzyw Sztucznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1533 (280,8 kB)
1532 Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Farmaceutycznego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1532 (556,7 kB)
1531 Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Celulozowo-Papierniczego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1531 (281,6 kB)
1530 Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Syntezy Chemicznej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1530 (281,6 kB)
1529 Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Chemii Nieorganicznej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1529 (573,9 kB)
1528 Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie przystosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego przemysłu pod nazwą Główny Instytut Chemii Przemysłowej do wymagań ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1528 (298,0 kB)
1527 Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie przystosowania organizacji instytutu specjalnego pod nazwą Instytut Włókien Syntetycznych i Sztucznych do wymagań ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1527 (298,0 kB)
1526 Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Barwników i Półproduktów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1526 (347,9 kB)
1525 Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 9 listopada 1951 r. w sprawie dostosowania organizacji Głównego Instytutu Elektrotechniki do przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1525 (347,9 kB)
1524 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1951 r. w sprawie ustalenia wzoru księgi podatkowej nr 12 dla podatników gospodarki nie uspołecznionej prowadzących młyny, wiatraki, kaszarnie i samodzielne śrutowniki. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1524 (1,2 MB)
1523 Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 8 grudnia 1951 r. w sprawie określenia pomieszczeń nie podlegających zajęciu na zakwaterowanie przejściowe. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1523 (299,1 kB)
1522 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 grudnia 1951 r. w sprawie koordynacji wydawnictw z dziedziny ochrony pracy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1522 (299,1 kB)
1521 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakładach pracy podległych Ministrom: Górnictwa, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Budownictwa Przemysłowego oraz Budownictwa Miast i Osiedli. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1521 (904,3 kB)
1520 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie określenia robotników podlegających szkoleniu zawodowemu w produkcyjnych zakładach pracy oraz w sprawie zasad wynagradzania tych robotników. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1520 (597,1 kB)
1519 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad ustalania kategorii zaszeregowania osobistego robotników w zakładach produkcyjnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1519 (1,0 MB)
1518 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad normowania pracy młodocianych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1518 (338,0 kB)
1517 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Ministra Handlu Wewnętrznego oraz Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie tuczu gospodarczego trzody chlewnej oraz wykorzystania odpadków pokonsumpcyjnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1951 pozycja 1517 (705,5 kB)

< Dziennik nr 104

Dziennik nr 106 >