Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1987 r. separator

Nr 13

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (706,2 kB)

< Dziennik nr 12

Dziennik nr 14 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
125 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 kwietnia 1987 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 1987 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 125 (311,5 kB)
124 Uchwała nr XIV/96/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach z dnia 30 marca 1987 r. w sprawie zmiany granic gmin Pisz i Ruciane-Nida w województwie suwalskim. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 124 (311,5 kB)
123 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 kwietnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 123 (290,1 kB)
122 Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych ryb, powstających w procesie składowania. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 122 (556,7 kB)
121 Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 marca 1987 r. w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej osobom wykonującym polowanie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 121 (714,7 kB)
120 Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1987 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 120 (379,3 kB)
119 Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 13 marca 1987 r. w sprawie gromadzenia zapasów węgla kamiennego przeznaczonego na cele wytwórcze. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 119 (737,3 kB)
118 Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 13 marca 1987 r. w sprawie uprawnień okręgowych inspektoratów gospodarki energetycznej do dokonywania zmian ustalonych limitów zużycia węgla kamiennego, oleju opałowego, energii i mocy elektrycznej oraz paliw gazowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 118 (363,8 kB)
117 Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 13 marca 1987 r. w sprawie okresów i szczegółowych zasad ustalania limitów zużycia oleju opałowego na cele wytwórcze. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 117 (777,0 kB)
116 Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 13 marca 1987 r. w sprawie okresów i szczegółowych zasad ustalania limitów zużycia (poboru) energii i mocy elektrycznej oraz paliw gazowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 116 (801,1 kB)
115 Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 13 marca 1987 r. w sprawie okresów i szczegółowych zasad ustalania limitów zużycia węgla kamiennego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 115 (747,7 kB)
114 Uchwała nr 59 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 114 (365,6 kB)
113 Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie zasad ustalania podstawowego kursu złotego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 113 (431,0 kB)
112 Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie rozwoju i lepszego wykorzystania potencjału rzemiosła. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 112 (625,5 kB)
111 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 kwietnia 1987 r. w sprawie powołania ministra pracy, płac i spraw socjalnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 111 (200,2 kB)
110 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 kwietnia 1987 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 110 (200,2 kB)
109 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 kwietnia 1987 r. w sprawie odwołania ministra pracy, płac i spraw socjalnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 109 (200,2 kB)
108 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 kwietnia 1987 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 108 (706,2 kB)
107 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 kwietnia 1987 r. w sprawie powołania członka Rady Państwa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 107 (706,2 kB)

< Dziennik nr 12

Dziennik nr 14 >