Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1987 r. separator

Nr 20

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (426,0 kB)

< Dziennik nr 19

Dziennik nr 21 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
180 Uchwała nr XX/144/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 30 czerwca 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Mońki. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 180 (758,2 kB)
179 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 czerwca 1987 r. w sprawie ogólnych zasad otwierania i prowadzenia rachunków bankowych spółek z udziałem zagranicznym. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 179 (826,2 kB)
178 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 czerwca 1987 r. w sprawie zasad eksploatacji statków powietrznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 178 (414,2 kB)
177 Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 16 czerwca 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji kotłów parowych i wodnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 177 (1,7 MB)
176 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1987 r. w sprawie zezwolenia dewizowego na zawieranie w obrocie z zagranicą umów o charakterze gospodarczym o wzajemnym nieodpłatnym świadczeniu usług lub rzeczy nie będących wartościami dewizowymi. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 176 (856,9 kB)
175 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania wysokości i trybu przekazywania przez osobę kierowaną do pracy za granicą wpłat w walucie obcej na rzecz jednostki kierującej oraz sposobu wykorzystania tych wpłat. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 175 (428,6 kB)
174 Zarządzenie Ministrów: Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Górnictwa i Energetyki, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Komunikacji, Przemysłu Chemicznego i Lekkiego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w transporcie wodnym śródlądowym. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 174 (1,5 MB)
173 Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach komisji resortowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 173 (312,9 kB)
172 Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 172 (312,9 kB)
171 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 lipca 1987 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 171 (312,9 kB)
170 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lipca 1987 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1986 r., planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1986 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1986, z gospodarki środkami Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w roku 1986, z wykonania planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury za rok 1986, z wykonania planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1986 r., z gospodarki środkami Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki za 1986 r., z przebiegu realizacji narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1986-1990 w 1986 r. wraz ze sprawozdaniem statystycznym oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 170 (426,0 kB)

< Dziennik nr 19

Dziennik nr 21 >