Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1987 r. separator

Nr 37

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (321,0 kB)

< Dziennik nr 36

Dziennik nr 38 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
319 Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 19 grudnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób eksploatujących obiekty jądrowe. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 319 (336,9 kB)
318 Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 19 grudnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia taryfy składek za ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 318 (313,0 kB)
317 Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 19 grudnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz w zbiorze taryf składek za to ubezpieczenie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 317 (632,9 kB)
316 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1987 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia na rok 1988 pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 316 (325,6 kB)
315 Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 17 listopada 1987 r. w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 315 (325,6 kB)
314 Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1987 r. w sprawie ustalenia miast, w których terenowym organem administracji państwowej o właściwości ogólnej jest prezydent miasta. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 314 (307,5 kB)
313 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1987 r. w sprawie odbywania stałych posiedzeń sądowych (roków sądowych) przez sądy rejonowe. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 313 (307,5 kB)
312 Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 listopada 1987 r. w sprawie określenia zawodów deficytowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 312 (599,4 kB)
311 Uchwała nr 197 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej uchwały w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 311 (297,6 kB)
310 Uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 310 (378,1 kB)
309 Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnych warunków umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi o świadczenie usług w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, placówek gastronomicznych, placówek usługowych, zakładów hotelarskich i obozowisk turystycznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 309 (673,9 kB)
308 Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 308 (2,8 MB)
307 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 grudnia 1987 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej uchwały w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 307 (321,0 kB)

< Dziennik nr 36

Dziennik nr 38 >