Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1987 r. separator

Nr 38

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (759,7 kB)

< Dziennik nr 37

Dziennik dla roku 1988, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
346 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1987 r. w sprawie określenia kwot obrotów, których przekroczenie powoduje obowiązek zaprowadzenia ksiąg handlowych lub kontroli ilościowej przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 346 (766,4 kB)
345 Uchwała nr XXII/107/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku z dnia 30 września 1987 r. w sprawie zmiany granic miast Lipna i Radziejowa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 345 (766,4 kB)
344 Uchwała nr XXVII/229/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Szczecina. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 344 (766,4 kB)
343 Uchwała nr XXV/172/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu z dnia 9 grudnia 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Wielunia. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 343 (385,2 kB)
342 Uchwała nr XXI/144/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 września 1987 r. w sprawie zmiany granic miast Bełchatowa i Tomaszowa Mazowieckiego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 342 (385,2 kB)
341 Uchwała nr XXI/149/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lesznie z dnia 5 listopada 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Wschowy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 341 (385,2 kB)
340 Uchwała nr XXI/144/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Legnicy z dnia 29 grudnia 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Lubina. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 340 (739,2 kB)
339 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 339 (746,7 kB)
338 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 grudnia 1987 r. w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok studiów w akademiach medycznych i warunków dopuszczenia do odbywania studiów w roku akademickim 1988/1989. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 338 (392,6 kB)
337 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania rejonowych urzędów spraw wewnętrznych i podległych im jednostek. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 337 (739,0 kB)
336 Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 17 grudnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakazu stosowania niektórych materiałów i paliw do produkcji określonych wyrobów i świadczenia usług oraz zakazu produkcji wyrobów i stosowania technologii nadmiernie materiałochłonnych i energochłonnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 336 (1,1 MB)
335 Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 grudnia 1987 r. w sprawie ustalenia wskaźników jednostkowego kosztu standardowego dla budownictwa mieszkaniowego na 1988 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 335 (339,0 kB)
334 Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 grudnia 1987 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów w szkołach wyższych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 334 (339,0 kB)
333 Uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie uznania miasta Ustki za uzdrowisko. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 333 (392,8 kB)
332 Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawierania umów przez obywateli polskich czasowo przebywających za granicą z jednostkami kierującymi do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 332 (392,8 kB)
331 Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów i Prezydium Rządu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 331 (2,1 MB)
330 Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. w sprawie połączenia gmin Rataje i Gostynin w województwie płockim. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 330 (368,6 kB)
329 Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. w sprawie utworzenia miasta Ożarów w województwie tarnobrzeskim. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 329 (325,6 kB)
328 Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. w sprawie utworzenia miasta Nowogród Bobrzański w województwie zielonogórskim. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 328 (325,6 kB)
327 Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. w sprawie utworzenia miasta Józefów w województwie zamojskim. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 327 (325,6 kB)
326 Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. w sprawie utworzenia miasta Brusy w województwie bydgoskim. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 326 (246,0 kB)
325 Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 325 (511,8 kB)
324 Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 324 (552,2 kB)
323 Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 323 (597,2 kB)
322 Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 322 (682,9 kB)
321 Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. w sprawie zachowania przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy szczególnych uprawnień nabytych uprzednio z tytułu pracy w górnictwie. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 321 (372,1 kB)
320 Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet, urlopowania i wynagradzania przewodniczących rad narodowych na czas pełnienia funkcji w radach narodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1987 pozycja 320 (759,7 kB)

< Dziennik nr 37

Dziennik dla roku 1988, numer 1 >