Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1990 r. separator

Nr 16

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (248,8 kB)

< Dziennik nr 15

Dziennik nr 17 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
132 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1990 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 132 (280,5 kB)
131 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w marcu 1990 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 131 (280,5 kB)
130 Uchwała nr XI/66/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie zmiany granic miasta Zawidowa. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 130 (280,5 kB)
129 Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Ośrodek Postępu Technicznego w Katowicach. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 129 (529,1 kB)
128 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów na cele kolekcjonerskie i inne cele. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 128 (254,3 kB)
127 Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 7 kwietnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 127 (720,9 kB)
126 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz warunków, jakim powinna odpowiadać sporządzona przez rzeczoznawcę ocena oddziaływania inwestycji i obiektów budowlanych na środowisko. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 126 (842,7 kB)
125 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty skarbowej od weksli. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 125 (279,1 kB)
124 Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele wyborów do rad gmin w 1990 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 124 (222,5 kB)
123 Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dysponowania rezerwą budżetu centralnego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 123 (222,5 kB)
122 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1990 r. w sprawie uchylenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim i Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 122 (222,5 kB)
121 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 1990 r. zmieniająca Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 121 (248,8 kB)

< Dziennik nr 15

Dziennik nr 17 >