Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1990 r. separator

Nr 30

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (576,3 kB)

< Dziennik nr 29

Dziennik nr 31 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
245 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 sierpnia 1990 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w II kwartale 1990 r. i przewidywanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 1990 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 245 (229,7 kB)
244 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 1990 r. w sprawie wysokości wskaźników waloryzacji oraz maksymalnych kwot podwyżek podstawy wymiaru emerytur i rent funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i policjantów oraz ich rodzin w trzecim kwartale 1990 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 244 (229,7 kB)
243 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wskaźników waloryzacji oraz maksymalnych kwot podwyżek podstawy wymiaru emerytur i rent funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin w trzecim kwartale 1990 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 243 (222,4 kB)
242 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 1990 r. w sprawie wskaźników waloryzacji oraz maksymalnych kwot podwyżek podstawy wymiaru emerytur i rent wojskowych w III kwartale 1990 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 242 (222,4 kB)
241 Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lipca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 241 (472,7 kB)
240 Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lipca 1990 r. w sprawie odstąpienia od ustalania umów wzorcowych oraz zasad i stawek wynagradzania za utwory wydawane w formie książkowej, utwory fotograficzne, muzyczne, plastyczne i sceniczne oraz dzieła lutnicze. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 240 (256,1 kB)
239 Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 239 (1,0 MB)
238 Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie określenia w urzędach państwowych stanowisk, których zajmowanie wyłącza prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 238 (613,2 kB)
237 Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rozporządzeń i zarządzeń wojewodów. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 237 (572,4 kB)
236 Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1990 r. w sprawie przyznania żołnierzom jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych niektórych uprawnień funkcjonariuszy Policji. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 236 (242,7 kB)
235 Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 235 (1,7 MB)
234 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 1989 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 234 (254,6 kB)
233 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1989 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 233 (254,6 kB)
232 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1989 r. z realizacji planu kredytowego i założeń polityki pieniężno-kredytowej w 1989 r. z wykonania bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności za 1989 r. wraz z oceną sytuacji dochodowej rolników indywidualnych, o bilansie płatniczym RP za rok 1989, z bieżącej obsługi zadłużenia i należności zagranicznych państwa za rok 1989, z wykonania Funduszu Rozwoju Kultury za rok 1989, z gospodarki środkami Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki w 1989 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 232 (254,6 kB)
231 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 1990 r. w sprawie oceny niektórych aspektów działalności Rządu Mieczysława Rakowskiego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 231 (560,4 kB)
230 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1990 r. o likwidacji związków spółdzielczych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 230 (311,5 kB)
229 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1990 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1990 pozycja 229 (576,3 kB)

< Dziennik nr 29

Dziennik nr 31 >