Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 1991 r. separator

Nr 33

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (475,8 kB)

< Dziennik nr 32

Dziennik nr 34 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
249 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1991 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1991 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 249 (280,0 kB)
248 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej we wrześniu 1991 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 248 (280,0 kB)
247 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 września 1991 r. w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 247 (270,2 kB)
246 Zarządzenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 8 października 1991 r. w sprawie zasad wykonywania przez wojewódzkie biura wyborcze zadań związanych z wyborami do rad gmin. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 246 (576,8 kB)
245 Zarządzenie Prezesa Urzędu Antymonopolowego z dnia 18 września 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 245 (313,9 kB)
244 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 października 1991 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 100.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 244 (557,6 kB)
243 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 września 1991 r. w sprawie cen urzędowych za ocenę stanu zdrowia obywateli polskich kierowanych do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 243 (250,9 kB)
242 Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 14 października 1991 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu państwa na 1991 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 242 (224,8 kB)
241 Uchwała nr 139 Rady Ministrów z dnia 11 października 1991 r. w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za nieobowiązujące. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 241 (430,8 kB)
240 Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 10 października 1991 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Badania Opinii Społecznej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 240 (213,3 kB)
239 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 1991 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 239 (233,4 kB)
238 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 1991 r. w sprawie zobowiązania Rządu do realizacji uchwały z dnia 15 czerwca 1991 r. w zakresie finansowania i kredytowania budownictwa mieszkaniowego. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 238 (233,4 kB)
237 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 1991 r. w sprawie wykonania przez Rząd postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 1991 r. w sprawie realizacji uchwał sejmowych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 237 (233,4 kB)
236 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 1991 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1990 r. oraz z realizacji polityki pieniężnej w 1990 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 1991 pozycja 236 (475,8 kB)

< Dziennik nr 32

Dziennik nr 34 >