Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2000 r. separator

Nr 24

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (94,9 kB)

< Dziennik nr 23

Dziennik nr 25 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
518 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2000 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2000 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 518 (53,0 kB)
517 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Antoniego Wesołowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 517 (52,4 kB)
516 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 sierpnia 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mieczysława Józefa Pawlaka Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 516 (52,4 kB)
515 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 sierpnia 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krystyny Stanisławy Górniak Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 515 (52,4 kB)
514 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 sierpnia 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Romualda Rembelskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 514 (52,4 kB)
513 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie uzupełnienia wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 513 (53,9 kB)
512 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2000 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 512 (53,2 kB)
511 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w drugim kwartale 2000 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 511 (53,2 kB)
510 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 2000 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 510 (53,2 kB)
509 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2000 r. w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 § 1 pkt 2 oraz w art. 112 § 2 ustawy — Ordynacja podatkowa Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 509 (53,4 kB)
508 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwartał 2000 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 508 (53,4 kB)
507 Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 4 sierpnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2000 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 507 (59,6 kB)
506 Zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 506 (53,4 kB)
505 Uchwała Rady Ministrów nr 51 z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2000 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 505 (66,9 kB)
504 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2000 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 504 (53,5 kB)
503 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2000 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 503 (56,5 kB)
502 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2000 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 502 (52,8 kB)
501 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2000 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 501 (57,5 kB)
500 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2000 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 500 (53,1 kB)
499 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 499 (58,7 kB)
498 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 498 (59,2 kB)
497 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2000 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 497 (52,9 kB)
496 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2000 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 496 (52,9 kB)
495 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 495 (52,9 kB)
494 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 494 (52,5 kB)
493 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Nauki i Edukacji Narodowej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 493 (52,5 kB)
492 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Nauki i Edukacji Narodowej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 492 (52,5 kB)

< Dziennik nr 23

Dziennik nr 25 >