Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2000 r. separator

Nr 38

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (92,8 kB)

< Dziennik nr 37

Dziennik nr 39 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
751 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2000 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 751 (53,5 kB)
750 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2000 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 750 (53,5 kB)
749 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2000 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 749 (53,5 kB)
748 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2000 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 748 (53,5 kB)
747 Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce, pasze, oraz wzorów świadectw zdrowia dla tych towarów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 747 (1,8 MB)
746 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w czwartym kwartale 2000 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 746 (53,6 kB)
745 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2000 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 745 (53,0 kB)
744 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stawek karty podatkowej oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy obowiązujących w 2001 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 744 (1,4 MB)
743 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 743 (53,4 kB)
742 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2000 r. o nadaniu orderu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2000 pozycja 742 (92,8 kB)

< Dziennik nr 37

Dziennik nr 39 >