Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2003 r. separator

Nr 43

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (274,8 kB)

< Dziennik nr 42

Dziennik nr 44 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
652 Komunikat nr 9/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 września 2003 r. wsprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej iRozwoju (OECD) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 652 (209,1 kB)
651 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 września 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 651 (195,9 kB)
650 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 650 (208,0 kB)
649 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. osprostowaniu błędu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 649 (204,5 kB)
648 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii w sprawie Collegium Polonicum wSłubicach, sporządzonej wWarszawie dnia 2 października 2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 648 (204,5 kB)
647 Umowa między Ministrem Edukacji Narodowej iSportu Rzeczypospolitej Polskiej aMinisterstwem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii w sprawie Collegium Polonicum wSłubicach, sporządzona wWarszawie dnia 2 października 2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 647 (221,2 kB)
646 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem dotyczącym Europejskiego porozumienia o organizacjach badawczych, ich programach i działalności (EUROPA), podpisanym w Brukseli dnia 15 maja 2001 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 646 (196,1 kB)
645 Poprawka nr 1 podpisana w Rzymie dnia 16 maja 2002 r. do Porozumienia dotyczącego Europejskiego porozumienia oorganizacjach badawczych, ich programach idziałalności (EUROPA), podpisanego w Brukseli dnia 15 maja 2001 r., między Rządem Republiki Austrii reprezentowanym przez Federalnego Ministra Obrony, Ministrem Obrony Narodowej Królestwa Belgii,Ministrem Obrony Republiki Czeskiej,Ministrem Obrony Królestwa Danii,Ministrem Obrony Republiki Finlandii, Ministrem Obrony Republiki Francuskiej,Federalnym Ministrem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Republiki Greckiej, Rządem Republiki Węgierskiej reprezentowanym przez Ministra Obrony, Ministrem Obrony Republiki Włoskiej, Ministrem Obrony Wielkiego Księstwa Luksemburga, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministrem Obrony Królestwa Norwegii, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, Ministrem Obrony Republiki Portugalskiej, Ministrem Obrony Królestwa Hiszpanii, Rządem Królestwa Szwecji reprezentowanym przez Ministra Obrony,Ministrem Obrony Narodowej Republiki Turcji iSekretarzem Stanu ds. Obrony Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii iIrlandii Północnej dotycząca udziału Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 645 (260,6 kB)
644 Porozumienie między Rządem Republiki Austrii reprezentowanym przez Federalnego Ministra Obrony, Ministrem Obrony Narodowej Królestwa Belgii, Ministrem Obrony Republiki Czeskiej, Ministrem Obrony Królestwa Danii, Ministrem Obrony Republiki Finlandii, Ministrem Obrony Republiki Francuskiej,Federalnym Ministrem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Republiki Greckiej, Rządem Republiki Węgierskiej reprezentowanym przez Ministra Obrony,Ministrem Obrony Republiki Włoskiej,Ministrem Obrony Wielkiego Księstwa Luksemburga, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministrem Obrony Królestwa Norwegii, Ministrem Obrony Republiki Portugalskiej, Ministrem Obrony Królestwa Hiszpanii, Rządem Królestwa Szwecji reprezentowanym przez Ministra Obrony,Ministrem Obrony Narodowej Republiki Turcji iSekretarzem Stanu ds. Obrony Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczące Europejskiego porozumienia oorganizacjach badawczych, ich programach idziałalności (EUROPA), podpisane wBrukseli dnia 15 maja 2001 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 644 (319,6 kB)
643 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2003 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 643 (196,3 kB)
642 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2003 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 642 (196,3 kB)
641 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2003 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 641 (196,3 kB)
640 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2003 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 640 (194,6 kB)
639 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 639 (194,6 kB)
638 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 638 (194,6 kB)
637 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w64. rocznicę wybuchu II wojny światowej wsprawie szczególnego szacunku dla prawdy historycznej jako wartości budującej pokój wEuropie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 637 (197,2 kB)
636 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2003 r. wsprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 636 (197,2 kB)

< Dziennik nr 42

Dziennik nr 44 >