Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2003 r. separator

Nr 49

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (68,2 kB)

< Dziennik nr 48

Dziennik nr 50 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
771 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. wsprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 771 (35,6 kB)
770 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów iusług konsumpcyjnych wokresie pierwszych trzech kwartałów 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 770 (35,6 kB)
769 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku wIII kwartale 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 769 (30,1 kB)
768 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów iusług konsumpcyjnych ogółem wIII kwartale 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 768 (30,1 kB)
767 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 października 2003 r. o sprostowaniu błędów wkomunikacie wsprawie sprawozdań oźródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w2002 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 767 (34,8 kB)
766 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego wWarszawie z dnia 14 października 2003 r. opodaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność zprawdą oświadczeń osób lustrowanych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 766 (30,4 kB)
765 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów iusług konsumpcyjnych ogółem wIII kwartale 2003 r. wstosunku do IV kwartału 1995 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 765 (30,4 kB)
764 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. wsprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wsektorze przedsiębiorstw, włącznie zwypłatami zzysku, wtrzecim kwartale 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 764 (29,1 kB)
763 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2003 r. ozwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 763 (29,1 kB)
762 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2003 r. ozwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 762 (33,4 kB)
761 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 96 z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 761 (30,1 kB)
760 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 95 z dnia 16 października 2003 r. zmieniające zarządzenie wsprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Propozycji Rozwiązań Systemowych wZakresie Realizacji Zadań Wynikających z Przepisów Wspólnotowych o Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Dotyczących Rzeczowych Świadczeń Leczniczych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 760 (29,3 kB)
759 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 2003 r. wsprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 7 lipca 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Tunezyjskiej ozmianie artykułu 14 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej wTunisie dnia 24 grudnia 1980 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 759 (32,8 kB)
758 Porozumienie z dnia 7 lipca 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej ozmianie artykułu 14 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej aRządem Republiki Tunezyjskiej omiędzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej wTunisie dnia 24 grudnia 1980 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 758 (32,6 kB)
757 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 2003 r. wsprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 29 marca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie Studium Wykonalności Prywatyzacji Polskich Kolei Państwowych S.A. (PKP S.A.) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 757 (29,1 kB)
756 Umowa z dnia 29 marca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Japonii w sprawie Studium Wykonalności Prywatyzacji Polskich Kolei Państwowych S.A. (PKP S.A.) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 756 (48,8 kB)
755 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 2003 r. wsprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Białorusi oruchu osobowym, podpisaną wMińsku dnia 26 sierpnia 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 755 (30,2 kB)
754 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Białorusi oruchu osobowym, podpisana w Mińsku dnia 26 sierpnia 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 754 (701,8 kB)
753 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2003 r. onadaniu orderu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 753 (28,4 kB)
752 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2003 r. onadaniu orderu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 752 (28,4 kB)
751 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2003 r. onadaniu orderu i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 751 (31,4 kB)
750 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2003 r. onadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 750 (28,7 kB)
749 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. onadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 749 (31,8 kB)
748 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. onadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 748 (28,8 kB)
747 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2003 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 747 (28,8 kB)
746 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2003 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 746 (31,6 kB)
745 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2003 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 745 (28,5 kB)
744 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2003 r. o nadaniu tytułu profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 744 (31,4 kB)
743 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2003 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 743 (33,8 kB)
742 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2003 r. wsprawie obsadzenia wygasłego mandatu wokręgu wyborczym nr 24 zsiedzibą wBiałymstoku Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 742 (29,4 kB)
741 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2003 r. wsprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Jurgiela Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 741 (29,4 kB)
740 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2003 r. w25-lecie Pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2003 pozycja 740 (29,4 kB)

< Dziennik nr 48

Dziennik nr 50 >