Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2004 r. separator

Nr 39

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (113,1 kB)

< Dziennik nr 38

Dziennik nr 40 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
696 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 696 (35,6 kB)
695 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 września 2004 r. wsprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 695 (29,5 kB)
694 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego wWarszawie z dnia 10 września 2004 r. opodaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 694 (29,5 kB)
693 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 września 2004 r. wsprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2005 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 693 (28,9 kB)
692 Obwieszczenie Ministra Gospodarki iPracy z dnia 7 września 2004 r. wsprawie wykazów hut ispółek zależnych. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 692 (33,7 kB)
691 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. wsprawie ogłoszenia kwot, októrych mowa wart. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy ofinansach publicznych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 691 (29,6 kB)
690 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia z dnia 18 lipca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej ozmianie artykułu 12 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej aRządem Arabskiej Republiki Syryjskiej omiędzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 690 (29,6 kB)
689 Porozumienie z dnia 18 lipca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej ozmianie artykułu 12 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 689 (34,4 kB)
688 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 16 kwietnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Federalnej Niemiec orozszerzeniu ruchu towarowego wdrogowym przejściu granicznym Kostrzyn — Kietz Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 688 (29,1 kB)
687 Porozumienie z dnia 16 kwietnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o rozszerzeniu ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Kostrzyn — Kietz Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 687 (46,4 kB)
686 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 2004 r. ozwiązaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 16 kwietnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 686 (31,9 kB)
685 Porozumienie z dnia 16 kwietnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 685 (47,9 kB)
684 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 2004 r. ozwiązaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 19 lutego 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Łęknica — Bad Muskau do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Federalnej Niemiec oprzejściach granicznych irodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 684 (28,7 kB)
683 Porozumienie z dnia 19 lutego 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Łęknica — Bad Muskau do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Federalnej Niemiec oprzejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 683 (38,0 kB)
682 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2004 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 682 (28,1 kB)
681 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 681 (31,9 kB)
680 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2004 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 680 (42,8 kB)
679 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2004 r. w sprawie łamania praw człowieka i obywatela na Białorusi Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 679 (28,9 kB)
678 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2004 r. wsprawie praw Polski do niemieckich reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i obywateli polskich wysuwanych wNiemczech Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 678 (28,9 kB)
677 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2004 r. w sprawie założeń prywatyzacji niektórych przedsiębiorstw ważnych z punktu widzenia strategicznych interesów Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 677 (30,9 kB)
676 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2004 r. w sprawie tragedii w Biesłanie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 676 (30,9 kB)

< Dziennik nr 38

Dziennik nr 40 >