Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2004 r. separator

Nr 43

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (66,1 kB)

< Dziennik nr 42

Dziennik nr 44 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
766 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 października 2004 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 766 (44,7 kB)
765 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 765 (35,9 kB)
764 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 764 (35,9 kB)
763 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 763 (35,9 kB)
762 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 762 (36,0 kB)
761 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za okres od grudnia 1999 r. do września 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 761 (36,0 kB)
760 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 760 (47,0 kB)
759 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego wWarszawie z dnia 14 października 2004 r. opodaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 759 (37,9 kB)
758 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 758 (175,0 kB)
757 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2004 r. otreści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o powołanie na stanowisko sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 757 (36,3 kB)
756 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 756 (36,3 kB)
755 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wsektorze przedsiębiorstw, włącznie zwypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 755 (36,3 kB)
754 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 października 2004 r. w sprawie wykazu jednostek, którym Minister Gospodarki i Pracy udzieli w 2004 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 754 (39,2 kB)
753 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie stawek podatku odśrodków transportowych obowiązujących w 2005 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 753 (47,6 kB)
752 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 20 listopada 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Krościenko—Smolnica Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 752 (36,8 kB)
751 Porozumienie z dnia 20 listopada 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Krościenko—Smolnica Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 751 (326,4 kB)
750 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2004 r. o nadaniu orderu i odznaczenia Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 750 (36,9 kB)
749 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 749 (36,9 kB)
748 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 748 (43,1 kB)
747 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2004 r. o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 747 (34,6 kB)
746 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2004 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 746 (34,6 kB)
745 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2004 r. o nadaniu tytułu profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 745 (34,7 kB)
744 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 — z siedzibą w Toruniu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 744 (37,0 kB)
743 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Ryszarda Chodynickiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 743 (37,0 kB)
742 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 742 (37,0 kB)

< Dziennik nr 42

Dziennik nr 44 >