Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-822

< Pozycje nr 751 - 800


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
822 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 822 (230,1 kB) 2017-08-23
821 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 821 (231,0 kB) 2017-08-23
820 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 820 (229,0 kB) 2017-08-23
819 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 sierpnia 2017 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 819 (228,8 kB) 2017-08-23
818 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 818 (8,1 MB) 2017-08-23
817 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 817 (228,8 kB) 2017-08-23
816 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2017 roku, podpisaną w Kijowie dnia 12 czerwca 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 816 (288,1 kB) 2017-08-22
815 Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2017 roku, podpisana w Kijowie dnia 12 czerwca 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 815 (13,2 MB) 2017-08-22
814 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Panamy o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Warszawie dnia 29 lipca 2016 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 814 (281,4 kB) 2017-08-22
813 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Panamy o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 2016 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 813 (677,4 kB) 2017-08-22
812 Zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 812 (226,0 kB) 2017-08-22
811 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 811 (226,0 kB) 2017-08-17
810 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 810 (228,1 kB) 2017-08-17
809 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 809 (225,8 kB) 2017-08-11
808 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 808 (226,4 kB) 2017-08-11
807 Komunikat Nr 08/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 807 (317,6 kB) 2017-08-11
806 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 sierpnia 2017 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 806 (237,3 kB) 2017-08-10
805 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 805 (296,8 kB) 2017-08-09
804 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 804 (288,4 kB) 2017-08-09
803 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 803 (311,5 kB) 2017-08-09
802 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 802 (308,1 kB) 2017-08-09
801 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 801 (287,6 kB) 2017-08-09

< Pozycje nr 751 - 800