Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-472

< Pozycje nr 401 - 450


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
472 Postanowienie nr rej. 81/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 472 (312,0 kB) 2017-05-24
471 Postanowienie nr rej. 77/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 471 (298,5 kB) 2017-05-24
470 Postanowienie nr rej. 73/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 470 (298,5 kB) 2017-05-24
469 Postanowienie nr rej. 58/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 469 (306,1 kB) 2017-05-24
468 Postanowienie nr rej. 39/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczenia Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 468 (293,0 kB) 2017-05-24
467 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 467 (227,8 kB) 2017-05-24
466 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 466 (229,5 kB) 2017-05-24
465 Zarządzenie nr 13/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, upamiętniających 200-lecie istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 465 (491,3 kB) 2017-05-23
464 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 maja 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 464 (222,8 kB) 2017-05-23
463 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 463 (303,2 kB) 2017-05-22
462 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) za niezgodny z zasadą pomocniczości Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 462 (239,3 kB) 2017-05-22
461 Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 461 (231,0 kB) 2017-05-19
460 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Central Europe Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 460 (229,8 kB) 2017-05-19
459 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 459 (230,0 kB) 2017-05-19
458 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 458 (230,2 kB) 2017-05-19
457 Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 457 (228,8 kB) 2017-05-19
456 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Pawła Łapińskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 456 (227,4 kB) 2017-05-19
455 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych, w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 455 (233,2 kB) 2017-05-18
454 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 454 (230,2 kB) 2017-05-18
453 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 453 (230,8 kB) 2017-05-18
452 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 452 (229,3 kB) 2017-05-18
451 Zarządzenie nr 12/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii „Polskie Termopile” – Zadwórze Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 451 (415,3 kB) 2017-05-18

< Pozycje nr 401 - 450