Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2018 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-487

< Pozycje nr 401 - 450


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
487 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 112.11.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 487 (306,0 kB) 2018-05-19
486 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 112.10.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 486 (308,0 kB) 2018-05-19
485 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. nr 112.5.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 485 (308,0 kB) 2018-05-19
484 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2018 r. nr 1130.11.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 484 (305,3 kB) 2018-05-19
483 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2018 r. nr 1130.6.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 483 (304,2 kB) 2018-05-19
482 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych, podpisaną w Londynie dnia 12 lutego 2018 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 482 (318,0 kB) 2018-05-18
481 Umowa między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych, podpisana w Londynie dnia 12 lutego 2018 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 481 (28,5 MB) 2018-05-18
480 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 480 (222,6 kB) 2018-05-17
479 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 479 (222,6 kB) 2018-05-17
478 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 maja 2018 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 478 (242,1 kB) 2018-05-17
477 Zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 477 (229,9 kB) 2018-05-16
476 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 476 (225,1 kB) 2018-05-15
475 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 475 (226,7 kB) 2018-05-15
474 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 474 (225,0 kB) 2018-05-15
473 Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie odznaki okolicznościowej – „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości” Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 473 (1007,7 kB) 2018-05-15
472 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2018 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 472 (226,5 kB) 2018-05-14
471 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 471 (225,9 kB) 2018-05-14
470 Komunikat Nr 05/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 470 (318,3 kB) 2018-05-14
469 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 24 kwietnia 2018 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 469 (223,1 kB) 2018-05-14
468 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 468 (221,9 kB) 2018-05-14
467 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 467 (221,8 kB) 2018-05-11
466 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Pekinie dnia 12 maja 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 466 (313,3 kB) 2018-05-11
465 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Pekinie dnia 12 maja 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 465 (747,5 kB) 2018-05-11
464 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie procesu desygnacji na lata 2014–2020 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 464 (229,7 kB) 2018-05-11
463 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 463 (230,3 kB) 2018-05-11
462 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 2018 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 462 (230,3 kB) 2018-05-10
461 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 461 (247,5 kB) 2018-05-09
460 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z Krajem-Gospodarzem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Komisją Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w sprawie „Las2017” – Wspólnej Konferencji 39. Sesji Europejskiej Komisji do spraw Leśnictwa (EFC) Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz 75. Sesji Komitetu do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego (COFFI) Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE), która odbędzie się w Warszawie w dniach 9–13 października 2017 roku, podpisaną w Warszawie dnia 5 października 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 460 (327,6 kB) 2018-05-09
459 Umowa z Krajem-Gospodarzem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Komisją Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w sprawie „Las2017” – Wspólnej Konferencji 39. Sesji Europejskiej Komisji do spraw Leśnictwa (EFC) Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz 75. Sesji Komitetu do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego (COFFI) Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE), która odbędzie się w Warszawie w dniach 9–13 października 2017 roku, podpisana w Warszawie dnia 5 października 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 459 (1,7 MB) 2018-05-09
458 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu (MOU) między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zasobów Naturalnych i Środowiska Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie zasobów naturalnych i środowiska, podpisanym w Hanoi dnia 28 listopada 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 458 (321,1 kB) 2018-05-09
457 Memorandum o Porozumieniu (MOU) między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zasobów Naturalnych i Środowiska Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie zasobów naturalnych i środowiska, podpisane w Hanoi dnia 28 listopada 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 457 (1,2 MB) 2018-05-09
456 Zarządzenie nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 456 (227,8 kB) 2018-05-09
455 Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018–2021 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 455 (1,3 MB) 2018-05-09
454 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 454 (238,5 kB) 2018-05-09
453 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2018 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 453 (327,7 kB) 2018-05-08
452 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 452 (233,1 kB) 2018-05-08
451 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 451 (222,9 kB) 2018-05-02

< Pozycje nr 401 - 450