Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1031

< Pozycje nr 951 - 1000


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
1031 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1031 (226,0 kB) 2017-11-17
1030 Zarządzenie nr 33/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii „Historia Monety Polskiej” – talar Władysława IV Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1030 (493,0 kB) 2017-11-17
1029 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1029 (614,7 kB) 2017-11-16
1028 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. nr 110.68.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1028 (314,6 kB) 2017-11-15
1027 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. nr 110.67.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1027 (312,3 kB) 2017-11-15
1026 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.66.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1026 (298,1 kB) 2017-11-15
1025 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.65.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1025 (297,3 kB) 2017-11-15
1024 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.64.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1024 (225,0 kB) 2017-11-15
1023 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.63.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1023 (224,0 kB) 2017-11-15
1022 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.62.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1022 (223,7 kB) 2017-11-15
1021 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.60.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1021 (226,2 kB) 2017-11-15
1020 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.59.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1020 (296,9 kB) 2017-11-15
1019 Zarządzenie nr 171 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw projektu „Baltic Pipe” Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1019 (242,8 kB) 2017-11-14
1018 Zarządzenie nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1018 (233,1 kB) 2017-11-14
1017 Zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1017 (225,4 kB) 2017-11-14
1016 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1016 (221,8 kB) 2017-11-14
1015 Komunikat Nr 11/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1015 (321,4 kB) 2017-11-14
1014 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1014 (226,8 kB) 2017-11-14
1013 Zarządzenie nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1013 (225,8 kB) 2017-11-13
1012 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1012 (226,0 kB) 2017-11-13
1011 Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1011 (244,5 kB) 2017-11-13
1010 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 października 2017 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1010 (297,6 kB) 2017-11-13
1009 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1009 (233,7 kB) 2017-11-13
1008 Zarządzenie nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1008 (224,3 kB) 2017-11-09
1007 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2018 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1007 (226,3 kB) 2017-11-09
1006 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1006 (231,9 kB) 2017-11-08
1005 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1005 (222,4 kB) 2017-11-08
1004 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1004 (227,9 kB) 2017-11-08
1003 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uczczenia 95. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1003 (231,6 kB) 2017-11-08
1002 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1002 (225,6 kB) 2017-11-08
1001 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 1001 (229,8 kB) 2017-11-08

< Pozycje nr 951 - 1000